Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Nông Sản

Dịch vụ Logistics

thông tin liên hệ
Mrs Sơn

0909 107 881 - 0965 23 33 63

Hwang Sung In (korean)
- 84-12-0839-0817

Chia sẻ lên:
Cùi bắp

Cùi bắp

Mô tả chi tiết
2. ORIGIN: VIETNAM
3. CONTENT: Content: 100% CORNCOB
4. SPECIFICATION:
-  Moisture: 14% max
 
5. PACKING: 
1). Put 30kg in PP  Bag (pressed)
2). 900 BAGS = 27 Tons/40” Container 
Or 21 bag on a pallet, 40 pallet/ 40"HC, 25.2 MT/40"

6. PRICE :  Con tact 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Cùi bắp ép khối
Cùi bắp ép khối
Cùi bắp ép khối
Cùi bắp ép khối
Cùi bắp ép khối
Cùi bắp ép khối
Cùi bắp ép khối
Cùi bắp ép khối
Cùi bắp ép khối
Cùi bắp ép khối
Cùi bắp nghiền
Cùi bắp nghiền
Cùi bắp
Cùi bắp
Cùi bắp ép khối
Cùi bắp ép khối
Cùi bắp nghiền
Cùi bắp nghiền
Cùi bắp
Cùi bắp