Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Nông Sản

Dịch vụ Logistics

thông tin liên hệ
Mrs Sơn

0909 107 881 - 0965 23 33 63

Hwang Sung In (korean)
- 84-12-0839-0817

Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Bắp ủ chua
Bắp ủ chua
Bắp ủ chua
Bắp ủ chua
Bắp hạt
Bắp hạt
Cỏ Alfalfa
Cỏ Alfalfa
Cỏ Alfalfa ép viên
Cỏ Alfalfa ép viên
Cùi bắp ép khối
Cùi bắp ép khối
Bã mía lên men
Bã mía lên men
Bã Mì
Bã Mì
Bã hèm bia
Bã hèm bia
Bã nành xấy khô
Bã nành xấy khô
Bã dứa ủ chua
Bã dứa ủ chua
Bột cá
Bột cá
Bột trấu
Bột trấu
Vỏ lụa điều
Vỏ lụa điều
Mùn cưa ép khối
Mùn cưa ép khối
Mùn cưa ép viên
Mùn cưa ép viên
Mì lát
Mì lát
Thanh Long
Thanh Long
Dứa
Dứa
Quả Vải
Quả Vải
Quả Hồng Xiêm
Quả Hồng Xiêm
Quả Vú Sữa
Quả Vú Sữa
Ớt đỏ
Ớt đỏ
Su Su
Su Su